Glasmålningar från utställning på Galleri Hera Stockholm hösten -11

Vägval
Negativ